Dennis Oppenheim

Dennis Oppenheim was een Amerikaanse conceptuele kunstenaar. Daarnaast ook nog performancekunstenaar, aardkunstenaar, fotograaf en beeldhouwer. In de jaren evolueerde de werken van Oppenheim naar een politieke en sociale context. Daardoor nam het grotendeels de huidige vorm aan van de permanente, openbare beeldhouwkunst. Oppenheim heeft een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse kunst.