Barbara de Clercq

Dieren staan centraal in de kunstwerken van Barbara de Clercq. Immers wordt er hierbij geen beperking gemaakt tot dieren in de directe omgeving. Zoals de Balinese eenden of een egeltje. Dat zijn typerende kunstwerken. De Clercq komt in aanraking met deze onderwerpen gedurende haar reizen en de omgeving om haar heen.